top of page

WalkVacations Registration Form

Please fill in the form below

הטיול המבוקש 
איש קשר
שם מלא באנגלית כפי שמופיע בדרכון
משתתפים 

Thanks for ordering!

 ומפעלי תיירות ברחבי אירופה בתחום חופשות הליכה ורכיבה (אופניים).
מחירי הטיולים שלנו מבוססים על תעריפים ומחירי שירות החלים בעת ביצוע ההזמנה. במקרה הבלתי סביר של עליות מחירים בלתי צפויות, "חופשות הליכה באירופה" יש את הזכות לשנות את המחירים ותודיע לך מיד על הסיבה לשינויים כאמור.
ללקוח יש את הזכות לבטל את הזמנת סיור אם מחיר הסיור משתנה ביותר מ-10%. יש להודיע ​​ל-"חופשות הליכה באירופה" על הביטול בכתב תוך שני ימי עבודה..לא ניתן, בשום פנים ואופן, לשנות את מחירי הסיורים פחות מ-20 יום לפני היציאה
הזמנה
שליחת טופס ההזמנה דרך אתר ל-"חופשות הליכה באירופה" הינה כריתת הסכם נסיעה באופן מחייב
כל הזמנה אחרת, לרבות הזמנה טלפונית, וכן כל הזמנה אחרת בכתב הנשלחת ל-"חופשות הליכה ירופה" או לכל אחד מהמשרדים הקשורים אליה, מחייבת אף היא
בהזמנה זו אתם מקבל אחריות הן על עצמכם והן עבור שותפים לטיול ומקבלים את תנאי הנסיעה הבאים הן בשמך והן בשם המשתתפים האחרים.
משתתפים/נוסעים חייבים להיות בני 18 לפחות על מנת להזמין. קטינים דורשים אישור (בכתב) מהורה או אפוטרופוס.
הסכם נסיעות
ברגע ש-"חופשות הליכה באירופה" או כל אחד מהמשרדים הקשורים בה מקבלים את החוזה על ידי שליחת אישור ההזמנה או החשבונית, הסכם הנסיעה ייחשב כגמור.
תנאי תשלום
עם קבלת אישור ההזמנה, נדרש פיקדון של 400 ש"ח. יש לשלם את מלוא עלות הסיור ל-"חופשות הליכה באירופה" לפחות 60 ימים לפני היציאה.
במידה ולא שולמה מלוא עלות הסיור עד למועד הנ"ל, המארגנים שומרים לעצמם את הזכות לבטל את החוזה הרלוונטי ולגבות את דמי הביטול המתאימים. עבור הזמנות שבוצעו פחות מ-60 ימים לפני מועד היציאה, יש לשלם את מלוא התשלום בעת ביצוע ההזמנה.
הערה :  עבור הזמנה ברגע האחרון (התבצעה פחות מ- 60 יום לפני תחילת הסיור) נדרשת תמיד פיקדון של 20% על מנת לעבד את ההזמנה.
במקרה ש-"חופשות הליכה באירופה" תוכל לאשר את ההזמנה של הרגע האחרון (או עם כל השירותים הסטנדרטיים או חלופיים יהיו בתספת של מקסימום 10% מהעלות הכוללת של הסיור), סכום זה לא יוחזר אם הלקוח יחליט לבטל.
במקרה ש-"חופשות הליכה באירופה" לא יכולה לאשר את ההזמנה ברגע האחרון או שהאישור כרוך בעלויות נוספות של יותר מ-10% ממחיר הסיור הכולל, הפיקדון יוחזר ללקוח.
אנו מקבלים תשלום בהעברה בנקאית בלבד שער המטבע של מחיר הטיול (כפי שמוצג באתר) מחושב לפי שער המכירה במזומן של בנק לאומי בעת הוצאת החשבונית .  
ביטול על ידי הלקוח
תנאי הביטול משתנים מטיול לטיול ותקבלו אותם במייל עם הצעת המחיר 
תַחֲלִיף
אם אינך יכול לנסוע כמתוכנן, יש לך את הזכות לשלוח מישהו במקומך, בתנאי ש-"חופשות הליכה באירופה" תקבל הודעה בתוך 4 ימים מתאריך היציאה. "חופשות הליכה באירופה" יכולה להתנגד להחלפה לעיל אם ההחלפה אינה עומדת בדרישות המשתתפים. במקרים כאלה יחולו תנאי ביטול.
החוזה המקורי אינו מושפע מהחלפה, אך כל עלויות נוספות הנובעות מכך יחויבו מהלקוח. "חופשות הליכה באירופה" אינה אחראית לכל אי הסכמה אפשרית של ההחלפה לעיל על ידי כל מארגנים או סוכנים אחרים המעורבים בסיור. 
שינויים על ידי הלקוח
אם ברצונך לשנות את תאריך היציאה או את יעד הסיור שהזמנת, אנו בדרך כלל מתמודדים עם עלויות נוספות, בדיוק כמו עם ביטולים. שינויים כאלה נחשבים אפוא כביטולים. במקרים בהם השינויים אינם משנים את תאריך היציאה או היעד, יחולו עמלת מנהלה בסך 200 ש"ח. אין לבצע שינויים פחות מ-21 ימים לפני היציאה במקרה כזה ויחולו דמי ביטול.
שנוי של מקומות הלינה לאחר קבלת האישור אפשרי לאחר בדיקה , לא כל המלון באזור הטיול מתאים ומשתף פעולה עם סוג כזה של טיול.
לא ניתן לשנות מלונות או מועדי אירוח במהלך הטיול .
שינויים מאת "חופשות הליכה באירופה" 
אתה רשאי לבטל את ההזמנה שלך ללא דמי ביטול, אם הסיור שהוזמן השתנה מהותית בכל מקרה מלבד נסיבות חריגות. זה כאשר:
עלות הסיור גדלה ביותר מ-10%
תאריך היציאה משתנה יותר מיומיים
יש להודיע ​​ל-"חופשות הליכה באירופה" על ביטולים כאלה בכתב תוך שני ימי עבודה. התקופה של שני ימי עבודה מתחילה מרגע הודעה ללקוח על ידי המארגנים על סוג והיקף השינויים בסיור. אין תגובה להודעת המארגנים כאישור וקבלה לשינויי הסיור על ידי הלקוח. 
נסיעה במהלך המגיפה הנגרמת על ידי נגיף Sars-cov-2
"חופשות הליכה באירופה" מציעה, במהלך המגיפה שנגרמה על ידי CoVid, ביטול גמיש יותר.
מתן אפשרויות חלופיות
כאשר, בזמן היציאה או לאחר מכן, מרכיב חשוב בסיור אינו זמין (לדוגמה: תחבורה להמשך הסיור), "חופשות הליכה באירופה" תשתדל, בכל מקום אפשרי, לספק חלופות ללא עלות נוספת, כך שהסיור יוכל להימשך. במקרים בהם אפשרות חלופית כזו אינה קיימת או נדחתה על ידי הלקוח מסיבה טובה ומובנת, "חופשות הליכה באירופה" תארגן, במידת הצורך, ללא עלות נוספת, את הנסיעה חזרה או הובלה ליעד אחר, ובלבד שיהיו מושבים זמינים בכלי התחבורה הנחשבים.כאשר אף אחת מהאפשרויות לעיל לא קיימת, "חופשות הליכה באירופה" תפצה את הלקוח על ההצעה המופחתת על ידי מתן שובר להצעה חלופית נאותה באותו ערך כמו החלק שלא הושלם של הסיור.
אחריות והגבלת אחריות
האחריות של "חופשות הליכה באירופה", בתפקיד של מארגן טיולים, במקרים של נזק או פציעה, מוסדרת על ידי ההסכמים הבינלאומיים המפורטים להלן. אחריות כזו לא יכולה בשום מקרה לחרוג ממגבלות שנקבעו בהסכמים. "חופשות הליכה באירופה" אינה יכולה בשום פנים להיות אחראית לנזק שנגרם כתוצאה מפעולה לא מורשית של לקוח, או נזק שנגרם על ידי צדדים שלישיים, אסונות טבע או התרחשויות שאין ל-"חופשות הליכה באירופה" השפעה עליהם (כולל שביתות, שינויים בלוחות הזמנים , וכו.)
"חופשות הליכה באירופה" אחראית, במסגרת חובת החברה לנהוג בזהירות הראויה, רק להכנות מצפוניות לנסיעות, בחירה ופיקוח מדוקדק של נותני השירותים, נכונות תיאורי השירות ומתן שירותים בצורה חוזית נכונה. "חופשות הליכה באירופה" אינה אחראית לאי ביצוע על ידי ספקי השירות הבודדים.
אחריות סכום ההחזר מוגבלת לגובה עלות הסיור .
מגבלות על אחריות
"חופשות הליכה באירופה", עובדיה, בעלי המניות, נושאי המשרה, הדירקטורים, היורשים, הסוכנים והמקבילים שלה (סיורי אופניים), אינם הבעלים או מפעילים כל ישות שיש לספק או מספקת סחורות או שירותים עבור הטיול שלך. היא רוכשת תחבורה (במטוס, אוטובוס, רכבת, כלי שיט או אחר), בתי מלון ואחרים, מסעדות, שירותי קרקע ושירותים אחרים מספקים עצמאיים שונים (כולל מעת לעת חברות אחרות הקשורות ל-"חופשות הליכה באירופה"). כל האנשים והגופים הללו הם קבלנים עצמאיים. כתוצאה מכך, "חופשות הליכה באירופה" אינה אחראית לכל מעשה רשלני או מכוון של כל אדם או ישות כאלה או של כל צד שלישי.
"חופשות הליכה באירופה" דואגים לבטיחות הלקוחות ואנו עושים מאמצים רבים כדי לספק מידע נכון, מפורט ועדכני בתיאורי המסלולים שלנו. עם זאת בחרתם בחופשה בהדרכה עצמית של הליכה/רכיבה על אופניים יש כמה סיכונים מובנים והבטיחות יכולה להיות תלויה בערנות ובשיקול הדעת שלך. אנו קוראים לך להשתמש הן במידע המופיע בתיאורי המסלול שלנו והן בשכל הישר.
בנוסף וללא הגבלה, "חופשות הליכה באירופה" אינה אחראית לכל פציעה, אובדן, מוות, אי נוחות, עיכוב או נזק לרכוש אישי בקשר עם אספקת סחורות או שירותים כלשהם, בין אם נובעים אך לא מוגבלים למעשים. של אלוהים או כוח עליון, מחלה, מחלות, פעולות מלחמה, תסיסה אזרחית, התקוממות או מרד, בעלי חיים, שביתות או פעילויות עבודה אחרות, פעילויות פליליות או טרור מכל סוג שהוא, הזמנת יתר או הורדה של שירותים, הרעלת מזון, כשל מכני או אחר של כלי טיס או כלי תחבורה אחר או על כשל של מנגנון תחבורה כלשהו להגיע או לצאת בזמן.
ישנם סיכונים מסוימים הטמונים בטיולים מסוג זה. אלה כוללים, בין היתר, סיכונים של רכיבה על אופניים, טיולים רגליים, שחייה, הליכה ובכל טיולים- סכנה של בעלי חיים, חוסר נגישות לטיפול רפואי קושי בפינוי במקרה חירום רפואי. הנוסעים לוקחים על עצמם את כל הסיכונים הללו ביחס לאפשרויות אלה. על ידי יציאה לטיול, הנוסע לוקח על עצמו מרצונו את כל הסיכונים הכרוכים בחופשה כזו, בין אם צפויה או בלתי צפויה. בחתימה על התנאים וההגבלות שלנו אתה מסכים לכל המגבלות הללו על אחריות בטיול מודרך עצמי של "חופשות הליכה באירופה" 
כושר מתאים כדי להשתתף
כל חווית "חופשות הליכה באירופה" יכולה להיות מתגמלת מאוד למי שמוכן היטב. וודאו שאתם בכושר ובריאים לפני שאתם יוצאים לאחד מהטיולים שלנו. קרא בעיון את המידע שלנו על רמת הקושי של סיור, ואם יש לך ספק, אל תהסס להתייעץ עם אחד מיועצי הטיולים שלנו.
ביטוח, דרכון וויזה
ודא שאתה מבוטח כראוי (כולל עלויות רפואיות, תאונות אישיות והחזרה) עם ביטוח נסיעות מלא ודרכון תקף.
"חופשות הליכה באירופה" לא תכסה כל הוצאות הנגזרות מהיעדר ביטוח מצד הנוסע.
מלונות לינה ומזון
במגבלות של טיול שכזה אנחנו משתדלים למצוא את מקומות הלינה המתאימים ביותר, המלונות נקבעים לפי צרכי המסלול והם לא מהווים את העיקר או המטרה של הטיול, מדובר בחדרים נקיים עם שירותים צמודים אלא אם סוכם מראש אחרת המיקום נקבע ומוזמן מראש והמידע נשלח ללקוח לפני התשלום ,
לא ניתן לשנות מלון ומועדי האירוח במהלך הטיול. (במידה ועשיתם זאת על אחריותכם ועל חשבונכם עליכם לדאוג גם להעברת הציוד.)
צמחונים , טבעונים , ללא גלוטן או אוכלי כשר – אנחנו משתדלים לברר את זה מראש להודיע למלונות אבל למרות זאת כדאי שבעת ה-צ'ק אין למלון תתנו תזכורת גם אם יתברר שזה היה מיותר זה בטח לא יזיק עדיף מאשר לגלות לגבי בצלחת או בסנדוויץ ' ששכחו או פספסו את המידע . לגבי האוכל הכשר אנחנו מודיעים שיתכן והאורח יביא אתו כלים או מזון לחדר האוכל,אין מלונות ומסעדות כשרים באף אחד מהמסלולים.
יש שוני של ארוחות הבוקר בין המלונות ,המדינות והאזורים בחלק מהם תמצאו בופה עשיר בחלק מגישים לשולחן ארוחת בוקר קונטיננטלית בהתאם למנהג המקום , ארוחות הבוקר הן אינן קריטריון לבחירת המלונות .
מקובל במלונות קטנים או משפחתיים מאחר והמארח אינו יודע בדיוק מתי תגיעו למלון והוא צריך לעזוב את המלון עקב סידורים כל שהם משאיר על הדלת מספר טלפון כדי להזעיק אותו סוג של "תיכף אשוב".
מס מקומי או מס עירוני – בחלק מהמדינות נהוג שהמלון גובה מס מקומי )בדרך כלל כמה אירו בודדים( המסים הללו אינם כלולים ובמידה ונדרשתם יש לשלם במקום .
העברה יומית של הציוד
מאחר וכל המסלולים כוללים העברה יומית של הציוד ממלון היציאה למלון הגעה., לגבי התיק "הכבד" קחו כל מה
שאתם רגילים או צריכים לנסיעה רגילה לחו"ל .
תיק אחד בלבד לכל משתתף עבור פריטים או תיקים נוספים תידרש תוספת תשלום.
מקובל שהתיק לא ישקול יותר מ 18 ק:ג חשוב לסמן את הציוד בשם ובמספר הטלפון שלכם ורצוי מאוד לשים מדי יום פתק גדול וברור לאן צריך להעביר את הציוד ,הציוד מגיע בלי קשר לפתק אבל זה יכול למנוע טעויות .
אין אחריות על ציוד יקר ושביר כגון מחשבים ניידים ,טאבלטים וכדומה .
יש לשים לב בחלק מהטיולים יש מגבלת משקל של 15 ק"ג ודרישה לתיקים "רכים" לא מזוודה קשיחה.
מוניות והקפצות בתחבורה ציבורית
במידה ומוזמנת מראש עבורכם הקפצה או העברה ע"י המארגנים ודאו שיש ברשותכם את מספר הטלפון של איש הקשר הנהג או המשרד הנסיעות ובאחריותכם ליצור קשר עם הנהג/משרד- המוניות יום קודם לוודא שהוא זוכר ולתאם את נקודת המפגש.
במידה והתחבורה המתוכננת היא באמצעות תחבורה ציבורית (אוטובוס, רכבת, מעבורת, רכבל) באחריותכם לבדוק את לוחות הזמנים.
מזג אוויר
מזג האוויר הוא תמיד בלתי צפוי, בדקו באינטרנט כל ערב ובוקר מה צפוי ואם התחושה שצפוי מזג אוויר קשה(חם, קר, גשם ,
שלג) והחלטתם שלא ללכת אחריותכם להגיע למלון הבא .

תלונות ובוררות
במקרים בהם הלקוח סבור כי יש הבדל בין השירותים שהוזמנו לבין שירותים שסופקו בפועל, מחובתו של הלקוח להביא אי התאמה לאלתר לידיעת נותן השירות המקומי (מלון, מוביל טיולים וכדומה), אשר יברר את העניין או , כאשר הדבר בלתי אפשרי, לספק ללקוח הצהרה לגבי נסיבות ופרטי ההתרחשות. הצהרה זו, יחד עם תלונת הלקוח בכתב, יש להעביר ל-"חופשות הליכה באירופה".
כל תלונה חייבת להיות מובאת מיד לידיעת ספק השירות המקומי וכן ל-"חופשות הליכה באירופה" או לסוכן הנסיעות הרלוונטי. תלונה בכתב חייבת להתקבל גם על ידי "חופשות הליכה באירופה" תוך 10 ימים מהאירוע,
הקלקה על מקש "שלח" מהווה הסכמה לתנאים ההגבלות

y.

bottom of page