top of page

תיירות אחראית 

העיקרון המנחה את רוח התיירות האחראית היא המודעות המלאה לכך שהמטייל עצמו הוא חלק מהבעיה האקולוגית, ושהוא, באותה מידה, גם חלק מהפתרון שלה. ולכן צריך להטיל סייגים על עצמנו, ובכל זאת ליהנות מכל רגע בטיול. לענף התיירות ישנו משקל מכריע בכלכלה העולמית והשפעה משמעותית על חיי היום יום של אנשים רבים. תיירות אחראית יכולה לסייע בשימור הטבע, חיות בר , סגנונות חיים ולשפר את רווחת התושבים המקומיים.
טיול רגלי הוא מפגש תרבותי ואכן המסלולים שלנו עוברים באתרי טבע ואתרי שימור מקומיים ועולמיים תוך הקפדה על שימוש מקסימאלי בנותני שרות מקומיים (ולא ברשתות בינלאומיות) כחלק מהתרומה לכלכלה המקומית, אנחנו וממליצים על שימוש בתחבורה ציבורית גם מהטעם האקולוגי, כחלק מהחוויה האנושית וכמטרה לתיירות מזיקה  פחות לסביבה.

אנחנו מצפים מהמטיילים :

 

  • ללכת בשבילים המסומנים והמיועדים להליכה בלבד.("חכם השביל מההולך בו")

  • לשמור על החי והצומח.

  • לכבד אתרי דת, מסורת ומורשת ולהקפיד על קודי הלבוש והמנהגים.

  • לכבד משתמשים אחרים בשביל ובאתרים .

  • למזער את זיהום האוויר, המים והקרקע וייצור פסולת במהלך הטיול.

  • להקפיד על חוקי המדינה ולהישמע להוראות הפקחים והשילוט.

  • להימנע מנזקים לשטחים חקלאים , פגיעה בתוצרת חקלאית , או בבעלי החיים .

  • לא להשאיר שאריות בשטח "מה שהבאנו יוצא אתנו " .
     

ולסיכום לא לשכוח שאנחנו "שגרירים של רצון טוב" ומייצגים את המדינה ודעת התושבים בחו"ל על הישראלים כעם ועל ישראל כמדינה, נקבעת בראש ובראשונה על סמך ההכרות האישית והפרטית שלהם עם תיירים ישראלים המהווים "שגרירים" לטוב ולרע של מדינתנו. דעת האדם הפרטי מחלחלת לדעת מקבלי ההחלטות ולבסוף יכולה להשפיע על היחס אותו אנו מקבלים כעם וכמדינה ועל עתידנו לטוב ולרע.

bottom of page