top of page

מסלולי הליכה בסלובקיה

סלובקיה מכונה "הלב של אירופה" עם אתרי טבע ,פארקים, שמורות והשיא הרי הטטרה הגבוהים והנמוכים.

bottom of page